Kontakt

Laboratorija Provalves 2012 doo, poseduje i specijalna vozila, pokretne radionice, opremljene na svetskom nivou sa ispitnim stolovima, pumpama, prikljucima, manometrima, crevima , svom potrebnom opremom da se na licu mesta izvrši ispitivanje hidraulično ili pneumatsko u skladu sa akreditacijom.

Ispitivanje cisterni za transport opasne robe

Ispitivanje cisterni za prevoz opasne robe

Kao akreditovana laboratorija, “PROVALVES 2012” vrši ispitivanje cisterni za prevoz opasne robe prema standardu SRPS EN ISO 12972:2018 , t.5.8. i standardu SRPS EN 2972:2018, t.5.6. Vrše se hidrauličko ispitivanje i pneumatsko ispitivanje na nepropusnost. ​Opseg ispitivanja hidrauličkog ispitivanja je od (0 – 500) bara, a opseg ispitivanj na nepropusnost je od (0 – 350) bara.

 Ispitivanja sprovode specijalno sertifikovani ispitivači prema potrebama  standarda.