Ispitivanje debljine zida ultrazvukom

Za metalne i nemetalne elemente, Akreditovana laboratorija “PROVALVES 2012”,  vrši ispitivanja debljine zida bez razaranja, merenjem ultrazvukom , prema standardu SRPS EN 14127:2016

Sva ispitivanja sprovode specialno sertifikovani ispitivači prema potrebama standarda.