Kontakt

Laboratorija Provalves 2012 doo, poseduje i specijalna vozila, pokretne radionice, opremljene na svetskom nivou sa ispitnim stolovima, pumpama, prikljucima, manometrima, crevima , svom potrebnom opremom da se na licu mesta izvrši ispitivanje hidraulično ili pneumatsko u skladu sa akreditacijom.

Ispitivanje Disajnih Ventila

Akreditovana laboratorija “PROVALVES 2012”

Kao akreditovana laboratorija “PROVALVES 2012” vrši ispitivanje disajnih ventila, prema standardu SRPS EN ISO 28300:2011 Aneks C, i to vrši se ispitivanje nepropusnosti sedišta i podešenog podpritiska/nadpritiska otvaranja. Opseg merenja se kreće od -1 bar do +1 bar.

Podnesite zahtev za ispitivanje

Ispitivanja sprovode specijalno sertifikovani ispitivači prema potrebama standarda.