Ispitivanje industrijske cevne armature

Kao akretitovana laboratorija vršimo ispitivanje industrijske cevne armature, zasuna, ventila, klapni, kugla slavina i dr. Ispitivanje cevne armature sprovodimo isključivo u skladu sa standardom SRPS EN ISO 12266-1:2013 t.P10, P11,P12. Ispitivanje  čvrstoće kućišta radimo sa pritiscima u opsegu (0 – 500) bara, ispitivanje zaptivenosti kućišta ako se radi sa vazduhom, opseg ispitivanja je od (0 – 6) bara, ako je testni fluid voda, opseg ispitivanja je od ( 0 –  500) bara i ispitivanje zaptivenosti sedišta ako se radi sa vazduhom, opseg ispitivanja je od   (0 – 6) bara, ako je testni fluid voda, opseg ispitivanja je od ( 0 –  500) bara.

Ispitivanja cevne armature radimo za velike kompanije, NIS A.D, Elemir, RN Pančevo, tankeri za prevoz naftnih derivata, MSK Kikinda, ZIJIN BOR Copper, HBIS Smederevo, toplane Beograd , što nas svrstava u vrhunske saradnike na ovom polju ispitivanja.