Ispitivanje industrijskih cevovoda

Akreditovana laboratorija “PROVALVES 2012″je ovlaštena da  vrši ispitivanje industrijskih cevovoda , prema standardu SRPS EN ISO 13480-5:2017/A1:2019, t.9.3.2  kada je u pitanju hidrostatičko ispitivanje pritiskom ili prema standardu SRPS EN ISO 13480-5:2017/A1:2019, t.9.3.3 kad je u pitanju pneumatsko ispitivanje pritiskom.

Hidrostatičko ispitivanje  pritiskom se vrši u opsegu  od (0 – 500) bara

Pneumatsko ispitivanje pritiskom se vrši  u opsegu od (0 – 350) bara

Sva ispitivanja sprovode specijalno sertifikovani ispitivači prema potrebama standarda.