Ispitivanje pokretnih boca za gas

Kao akreditovana laboratorija, “PROVALVES 2012” vrši ispitivanje pokretnih boca  za gas, prema standardu SRPS EN ISO 1803:2012, t.10 Ii ANEKS E i prema standardu SRPS EN 1968:2012, t.10.2.2 i aneks E.

Ispitivanje se vrši pritiskom u opsegu od (0 – 500) bara.

Ispitivanja sprovode specijalno sertifikovani ispitivači prema potrebama standarda.