Ispitivanje posuda pod pritiskom koje nisu izložene plamenu

Kao akreditovana laboratorija, “PROVALVES 2012” vrši ispitivanje posuda pod pritiskom koje nisu izložene plamenu i to hidrostatičko ispitivanje posude prema standardu SRPS EN13445-5:2015/A1:2019, t.10.2.3.3, pneumatsko prema standardu SRPS EN 13445-5:2015/A12019, t.10.2.3.4, ili kombinovano  prema standardu SRPS EN ISO 13445-5:2015/A1:2019,  t.10.2.3.5

Opseg ispitivanja standardnog hidrostatičkog ispitivanja je od (0 – 500) bara,  pneumatsko ispitivanje je u opsegu od (0 – 350) bara, a kombinovano hidrostatičko/pneumatsko ispitivanje se vrši u opsegu od (0 – 350) bara. Ispitivanja sprovode specialno sertifikovani ispitivači prema potrebama standarda.