Kontakt

Laboratorija Provalves 2012 doo, poseduje i specijalna vozila, pokretne radionice, opremljene na svetskom nivou sa ispitnim stolovima, pumpama, prikljucima, manometrima, crevima , svom potrebnom opremom da se na licu mesta izvrši ispitivanje hidraulično ili pneumatsko u skladu sa akreditacijom.

Ispitivanje Posuda Pod Pritiskom Koje Nisu Izložene Plamenu

Kao akreditovana laboratorija, “PROVALVES 2012”

Hidrostatičko ispitivanje do 500 bara – SRPS EN 13445-5:2021, t.10.2.3.3
Pneumatsko ispitivanje do 350 bara – SRPS EN 13445-5:2021, t.10.2.3.4
Kombinovanao ispitivanje do 350 bara prema standardu SRPS EN 13445-5:2021, t.10.2.3.5

Podnesite zahtev za ispitivanje

Opseg ispitivanja standardnog hidrostatičkog ispitivanja je od (0 – 500) bara

Pneumatsko ispitivanje je u opsegu od (0 – 350) bara,
Kombinovano hidrostatičko/pneumatsko ispitivanje se vrši u opsegu od (0 – 350) bara.
Ispitivanja sprovode specialno sertifikovani ispitivači prema potrebama standarda.