Kontakt

Laboratorija Provalves 2012 doo, poseduje i specijalna vozila, pokretne radionice, opremljene na svetskom nivou sa ispitnim stolovima, pumpama, prikljucima, manometrima, crevima , svom potrebnom opremom da se na licu mesta izvrši ispitivanje hidraulično ili pneumatsko u skladu sa akreditacijom.

Ispitivanje

Opšti uslovi za sprovođenje ispitivanja

Obim akreditacije

Ispitivanje Ventila Sigurnosti

SRPS EN ISO 4126-1:2014/A2:2017
SRPS EN ISO 4126-1::2014/A2:2019, t.7.2

Ispitivanje Disajnih Ventila

Ispitivanje nepropusnosti sedišta i podešenog podprritiska/nadpritiska od -1 bar do +1 bar , prema standardu SRPS EN ISO 28300:2011 Aneks C

Ispitivanje Industrijske Cevne Armature

Ispitivanje čvrstoće kućišta, zaptivenosti kućišta, nepropusnosti sedišta od 0 do 500 bara prema standardu
SRPS EN ISO 12266-1:2013 t A.2 (P10)

Ispitivanje Pokretnih Boca Za Gas

Ispitivanje pritiskom od 0 do 500 bara prema standardu
SRPS EN 1803:2012 t.10 i t 10.2.2

Ispitivanje Posuda Pod Pritiskom
Koje Nisu Izložene Plamenu

Hidrostatičko ispitivanje do 500 bara
SRPS EN 13445-5:2021, t.10.2.3.3
Pneumatsko ispitivanje do 350 bara
SRPS EN 13445-5:2021, t.10.2.3.4
Kombinovanao ispitivanje do 350 bara prema standardu
SRPS EN 13445-5:2021, t.10.2.3.5

Ispitivanje Gumenih I Plastičnih Creva
I Creva Sa Priključcima

Hidrostatičko ispitivanje do 500 bara prema standardu
ПТХ-ТНГ Члан 70 SRPS EN ISO 1402:2021, t.8.1.

Ispitivanje Ventila Na Bocama

Hidrostatičko ispitivanje nepropusnosti do 500 bara prema standardu
SRPS EN ISO 14246:2022, t.5.3

ISPITIVANJE CEVOVODNE ARMATURE ZA RAFINERIJU NAFTE I TNG

Hidrostatičko ispitivanje čvrstoće kućišta, čvrstoće sedišta, ozrake i linija za ubrizgavanje zaptivnog sredstva do 500 bara prema standardu
API6D:2008 t.11.3, t.11.4, t.11.5

Ispitivanje Cevovoda Instalacija Za TNG

Ispitivanje čvrstoće i nepropusnosti do 25 bara prema standardu PTN-TNG , t.5.10.1, t-5.10.3, t.5.10.5

Ispitivanje Industrijskih Cevovoda

Hidrostatičko ispitivanje pritiskom do 500 bara prema standardu
SRPS EN 13480-5:2017,
SRPS EN 13480-5:2019/A1:2019,
SRPS EN 13480-5:2017/A2:2022, t.9.3.2
Pneumatsko ispitivanje pritiskom do 350 bar
SRPS EN 13480-5:2017,
SRPS EN 13480-5:2019/A1:2019,
SRPS EN 13480-5:2017/A2:2022, t.9.3.3

Ispitivanje Sigurnosnih Ventila Za Rezervoare Za TNG

Pritisak početka otvaranja (pritisak podešavanja)
od 0 bar do 25 bar
П-ПОПП-ТВУ ПРИЛОГ V1 SRPS EN 14129:2015, t.7.6
Nepropusnost u okviru koga se ispituje i pritisak
zatvranja 0 bar do 25 bar bar
П-ПОПП-ТВУ ПРИЛОГ V1 SRPS EN 14129:2015, t.7.8
Hidrouličko ispitivanje pritiskom kućišta ventila sigurnosti 0 bar do 40 bar П-ПОПП-ТВУ ПРИЛОГ V1 SRPS EN 14129:2015, t.7.4

Ispitivanje Cevovodne Armature
Za Industriju Nafte I Prirodnog Gasa

Ispitivanje  zaptivanja vretena radimo sa pritiscima u opsegu (0 – 500) bara - API 6D:2008, t.11.2 Hidrostatičko ispitivanje čvrstoće kućišta  ispitujemo sa pritiscima u opsegu od (0 – 500) bara - API 6D:2008, t.11.3 Hidrostatičko ispitivanje čvrstoće sedišta ispitujemo sa pritiscima u opsegu od ( 0- 500) bara - API 6D:2008, t.11.4 Ispitivanje drenaže i odzrake i linija za ubrizgavanje zaptivnog sredstva (0 – 500) bara - API 6D:2008, t.11.5

Ispitivanje Unutašnje Gasne Instalacije

Predhodno ispitivanje instalacije za radni pritisak
do 100mbar - 1 bar PTN-UGI Član 138, 139
Glavno ispitivanje instalacije za radni pritisak
do 100mbar - 1 bar PTN-UGI Član 138, 140

Ispitivanje Gasne Instalacije u Kotlarnici

Ispitivanje čvrstoće gasnog cevovoda sa radnim pritiskom do 100 mbar 0 bar do1,1 bar PTN-UGI Član 46 Ispitivanje čvrstoće gasnog cevovoda sa radnim pritiskom preko 100 mbar 0 bar do 4 bar PTN-UGI Član 47 Ispitivanje nepropusnosri gasne rampe 0 bar do 600 mbar PTN-UGI Član 48

Ispitivanje Cevovodne Armature
Za Industriju Nafte I Prirodnog Gasa

Ispitivanje  zaptivanja vretena radimo sa pritiscima u opsegu (0 – 500) bara - API 6D:2008, t.11.2 Hidrostatičko ispitivanje čvrstoće kućišta  ispitujemo sa pritiscima u opsegu od (0 – 500) bara - API 6D:2008, t.11.3 Hidrostatičko ispitivanje čvrstoće sedišta ispitujemo sa pritiscima u opsegu od ( 0- 500) bara - API 6D:2008, t.11.4 Ispitivanje drenaže i odzrake i linija za ubrizgavanje zaptivnog sredstva (0 – 500) bara - API 6D:2008, t.11.5

Sigurnosni Uredjaji za Gasno Regulacione Instalacije

Ispitivanje spoljašnje nepropusnosti
od 0 bar do 16 bar SRPS EN 14382:2020 t.7.7
Ispitivanje UNUTRAŠNJE nepropusnosti
od 0 bar do 16 bar SRPS EN 14382:2020 t.7.8
Ispitivanje klase tečnosti na temperaturi okoline
od 0 bar do 16 bar SRPS EN 14382:2020 t.7.10

Ispitivanje Regulatora Pritiska Za Gas

Ispitivanje spoljne nepropusnosti
od 0 bar do 16 bar SRPS EN 334:2020 t.7.7.7
Ispitivanje unutrašnje nepropusnosti i klase pritiska zatvaranja
od 0 bar do 16 bar SRPS EN 334:2020 t.7.7.9.4.3

Ispitivanje Cevovodnih Instalacija
Za Tečni Naftni Gas

Ispitivanje Čvrstoće i nepropusnosti
0 bar do 4 bar PTN-TNG Član 158, 159, 160

Gasne Merno Regulaione Stanice Za Gas

Ispitivanje nepropusnosti
od 0 bar do 16 bar SRPS EN 12186:2015, t.9.3

Cevovodni Transportni Sistemi
za Industriju Nafte i Prirodnog Gasa

Ispitivanje pritiskom
od 0 bar do 160 bar SRPS EN 14161:2016. t.6.7

Cevovodi i Postrojenja za Snadbevanje Gasom

Ispitivanje čvrstoće i nepropusnosti
od 0 bar do 24 bar P-DPG Član 62, 63, 64 i 65
od 0 bar do 24 bar SRPS EN 12007-2:2013, t.7
Hidrostatičko ispitivanje metoda ediventiranja pritiska
od 0 bar do 160 SRPS EN 12327:2013, t.4.3.2.2
Hidrostatičko ispitivanje metoda vizuelnog pregleda
od 0 bar do 160 SRPS EN 12327:2013, t.4.3.2.3
Pneumatsko ispitivanje metoda evidentiranja pritiska
od 0 bar do 150 bar SRPS EN 12327:2013, t.4.4.2.1
Pneumatsko ispitivanje metoda vizuelnog pregleda
od 0 bar do 150 bar SRPS EN 12327:2013, t.4.4.2.2

Podnesite zahtev za ispitivanje