O nama

PROVALVES 2012 d.o.o

         Osnovna delatnost privrednog društva PROVALVES 2012 D.O.O su remonti i održavanje termoenergetiskih postrojenja, procesne opreme i cevovodne armature.

Uža specijalnost privrednog društva je održavanje i ispitivanje sigurnosnih ventila, disajnih ventila, industrijske armature i armature za gas i naftu, ventila na bocama, posuda pod pritiskom, cevovoda, kotlova, untrašnjih gasnih instalacija, gasnih instalacija u kotlarnicama, cevovoda za tečni naftni gas, gumenih i plastičnih creva…

  • PROVALVES 2012 D.O.O. je malo privredno društavo sa željom da se razvija i postiže najviše standarde u oblasti održavanja i ispitivanja o preme pod pritiskom, pokretne opreme pod pritiskom i delova termoenergetiskih postrojenja i procesne opreme uključujući komponente postrojenja cevovodnu armaturu, cevovode i posude za izuzetno visoke pritiske (preko 200 bar) .
  • Organizacija – privredno društvo PROVALVES 2012 D.O.O. je osnovano 19.12.2012. god. sa sedištem u Pančevu, kao društvo sa ograničenom odgovornošću u privatnoj svojini. Prva akreditacija kod Akreditacionog Tela Srbije je stečena 31.07.2013. g. pod akreditacionim brojem 01-395.

 

      DELATNOST LABORATORIJE

PV-LAB vrši ispitivanja ispitivanja pritiskom opreme pod pritiskom i pokretne opreme pod pritiskom i ispitivanja bez razaranja na predmetima i sa specificiranim metodama.

PV-LAB vrši ispitivanja u prostorijama laboratorije i u terenskim uslovima pri čemu se obezbeđuje potpuno poštovanje organizacionih načela, sistema menadžmenta i procedura ispitivanja u terenskim uslovima.

 

PV-LAB poseduje prostor za skladištenje opreme za ispitivanje, čuvanje uzoraka i opreme, sprovođenje ispitivanja i prostor u kojem se sprovode prateći i administrativni poslovi.

Navažniji  resurs PV-LAB je osoblje, svesno sopstvene odgovornosti i posvećeno ispitivanjima koje sprovodi. Iskustvo osoblja u sprovođenju ispitivanja je temelj PV-LAB, a znanje, poštenje i predanost poslu su osnova obezbeđenja povrenja u kvalitet našeg rada .

PV-LAB sa sopstvenim resursima sprovodi kompletna ispitivanja. Za ta Ispitivanja se dokazuje kompetentnost PV-LAB u sistemu akreditacije laboratorija za ispitivanje u Republici Srbiji.


Dugogodišnji partneri