Kontakt

Laboratorija Provalves 2012 doo, poseduje i specijalna vozila, pokretne radionice, opremljene na svetskom nivou sa ispitnim stolovima, pumpama, prikljucima, manometrima, crevima , svom potrebnom opremom da se na licu mesta izvrši ispitivanje hidraulično ili pneumatsko u skladu sa akreditacijom.

Gasne Merno Regulaione Stanice Za Gas

Gasne Merno Regulaione Stanice

Kao akreditovana laboratorija, “PROVALVES 2012” vrši ispitivanje Gasne Merno Regulaione Stanice, prema standardu:

  • Ispitivanje nepropusnosti od 0 bar do 16 bar SRPS EN 12186:2015, t.9.3

Ispitivanja sprovode specijalno sertifikovani ispitivači prema potrebama standarda.