Kontakt

Laboratorija Provalves 2012 doo, poseduje i specijalna vozila, pokretne radionice, opremljene na svetskom nivou sa ispitnim stolovima, pumpama, prikljucima, manometrima, crevima , svom potrebnom opremom da se na licu mesta izvrši ispitivanje hidraulično ili pneumatsko u skladu sa akreditacijom.

Sigurnosni Uredjaji za Gasno Regulacione Instalacije

 “PROVALVES 2012”,

Sigurnosni Uredjaji za Gasno Regulacione Instalacije

  • Ispitivanje spoljašnje nepropusnosti od 0 bar do 16 bar SRPS EN 14382:2020 t.7.7
  • Ispitivanje Unutrašnje nepropusnosti od 0 bar do 16 bar SRPS EN 14382:2020 t.7.8
  • Ispitivanje klase tečnosti na temperaturi okoline od 0 bar do 16 bar SRPS EN 14382:2020 t.7.10