Kontakt

Laboratorija Provalves 2012 doo, poseduje i specijalna vozila, pokretne radionice, opremljene na svetskom nivou sa ispitnim stolovima, pumpama, prikljucima, manometrima, crevima , svom potrebnom opremom da se na licu mesta izvrši ispitivanje hidraulično ili pneumatsko u skladu sa akreditacijom.

Ispitivanje Sigurnosnih Ventila Za Rezervoare Za TNG

Kao akreditovana laboratorija vršimo ispitivanje Ispitivanje Sigurnosnih Ventila Za Rezervoare Za TNG prema standardu:
 • Pritisak početka otvaranja (pritisak podešavanja)
  od 0 bar do 25 bar
  П-ПОПП-ТВУ ПРИЛОГ V1 SRPS EN 14129:2015, t.7.6
 • Nepropusnost u okviru koga se ispituje i pritisak
  zatvranja 0 bar do 25 bar bar
  П-ПОПП-ТВУ ПРИЛОГ V1 SRPS EN 14129:2015, t.7.8
 • Hidrouličko ispitivanje pritiskom kućišta ventila sigurnosti 0 bar do 40 bar П-ПОПП-ТВУ ПРИЛОГ V1 SRPS EN 14129:2015, t.7.4