Laboratorija “PROVALVES 2012” je akreditovana za ispitivanje  i baždarenje sigurnosnih  uredjaja za  zaštitu  od previsokog  pritiska (Ventili sigurnosti) sa oprugom  ili  sa  tegom, radi određivanja radnih karakteristika, pritiska otvaranja i pritiska zatvaranja. Ispitivanja sa vazduhom vršimo sa maximalnim  test pritiskom do…