Kontakt

Laboratorija Provalves 2012 doo, poseduje i specijalna vozila, pokretne radionice, opremljene na svetskom nivou sa ispitnim stolovima, pumpama, prikljucima, manometrima, crevima , svom potrebnom opremom da se na licu mesta izvrši ispitivanje hidraulično ili pneumatsko u skladu sa akreditacijom.

Portfolio

farris_webp

Ispitivanje Ventila Sigurnosti

Laboratorija “PROVALVES 2012” je akreditovana za ispitivanje  i baždarenje sigurnosnih  uredjaja za  zaštitu  od previsokog  pritiska (Ventili sigurnosti) sa oprugom  ili  sa  tegom, radi određivanja radnih karakteristika, pritiska otvaranja i pritiska zatvaranja.

Ispitivanja sa vazduhom vršimo sa maximalnim  test pritiskom do 350 bara, a ispitivanja sa vodom vršimo sa maximalnim test pritiskom do 500 bara.

Ispitivanja se vrše  samo  u skladu sa  standardom SRPS EN ISO 4126-1:2014/A2:2019 t.7.2.

Na godišnjem nivou , labaratorija “PROVALVES 2012” ispita od 2500 do 3000 sigurnosnih ventila, što nas čini visoko kvalifikovanim u oblasti ispitivanja ventila sigurnosti. Sva ispitivanja sprovode specijalno sertifikovani ispitivači prema potrebama standarda.